Malus baccata, sibiriskt äppelträd, bärapel

Malus baccata, sibiriskt äppelträd, bärapel Linnés Hammarby Uppsala universitet. Träd fullt med frukt. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

På den östra delen av gårdsplanen i Hammarby står ett mycket gammalt sibiriskt äppelträd. Linnés son berättade i sin undervisning om hur Linné planterade två träd av sibiriskt äppelträd, varav en fick gula äpplen och en röda. Trädet i Hammarby har gula frukter. Tidigare stod även ett lika gammalt sibiriskt äppelträd på västra delen av gårdsplanen. Det är inte känt vilken färg dess frukter hade och trädet föll 1850. Det kvarvarande trädet plomberades 1917 och försågs senare även med järnband för att överleva. Det bör vara ca 240 år gammalt. En ymp av det sibiriska äppelträdet planterades år 2000 på platsen för det fallna trädet på den västra sidan.

Malus baccata, sibiriskt äppelträd, bärapel Linnés Hammarby Uppsala universitet. Närbild på frukt. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

Det sibiriska äppelträdet, vars officiella namn idag är bärapel, har spridit sig via frö i Hammarby. Dess ättlingar finns även i Hortus Sibiricus,
i kulturreservatet utanför grinden vid
museiområdets nordvästra hörn och
vid huvudbyggnaden på Hammarby gård.

Linné odlade sibiriskt äppelträd i Uppsala botaniska trädgård. Han fick arten på 1760-talet av den finske naturhistorikern Erik Laxman som gjorde insamlingsresor i Sibirien.