Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske

Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske Linnés Hammarby Uppsala Universitet. Foto: Stephen Manktelow.Sten Carl Bielke och Pehr Kalm införde ett exemplar av sibirisk ärtbuske till Sverige från Ryssland under 1740-talet. Denna buske står kvar i Funbo Lövsta där den vuxit till kraftigt och fyller ett helt skogsbryn. Linné bad Bielke skänka arter till den nya botaniska trädgården, och troligen fick han då sibirisk ärtbuske från Funbo Lövsta.

Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foton: Stephen Manktelow

I Hammarby finns ett exemplar som troligen är planterat av Linné och bör vara en ättling från busken i Funbo Lövsta. Den sibiriska ärtbusken i Hammarby står öster om östra flygelbyggnaden på den "öppna plats" som Linnéättlingen Tycho Tullberg mindes från sin barndom, och som kan vara den sista strukturresten av Linnés blomsterträdgård. Tullberg bedömde i sin beskrivning av Hammarby i Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1918 att busken hade stått där sedan Linnés dagar. Under1800-talet infördes arten igen till Hammarby när man anlade den häck som omger Upplandsträdgården. Dessa buskar är sannolikt av annan härkomst.

Linné angav ofta att man borde plantera sibirisk ärtbuske som häck (”levande gärdesgårdar”), och växten har blivit en omtyckt häckväxt ända in i modern tid. De ursprungliga buskarna från 1700-talet i Hammarby och på Funbo Lövsta utgör ett viktigt hortikulturellt biologiskt kulturarv för Sverige.