Rosa dumalis, nyponros

Rosa dumalis, nyponros Linnés Hammarby Uppsala universitet. Kvist med blommor. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow.

Linné odlade nyponros i Hammarby enligt hans egen lista över växter i Hammarby som publicerades av Otto Gertz 1927. Nyponros växte säkerligen vild i kalvhagen tvärs över vägen och man kan fråga sig varför Linné även odlade den i sin trädgård. Svaret kan ligga i hans intresse för olika färgvarianter av arter. Vid en inventering 2001 hittades fem vitblommiga buskar med gråblå blad vilda i området kring museiområdet. En av dem växer längs vägen till intendentens verkstadsbyggnad, en längs landsvägen öster om huvudbyggnaden på Hammarby gård, och tre på Hammarby gård. Den höga förekomsten av denna udda varietet kan betyda att det kanske var denna färgvarietet som Linné odlade i sin trädgård. Tills mer är känt om ursprunget av denna vita nyponros bör den bevaras i odling.