Viola odorata, luktviol

Viola odorata, luktviol, Linnés Hammarby Uppsala universitet. Foto: Jesper Kårehed.
Foto: Jesper Kårehed.

Den äldsta kända noteringen av luktviol på Hammarby är från 1843. Arten är spridd lite överallt på Hammarbys gräsmattor, i parken, på hammaren och i omgivningarna. Linné odlade luktviol i Hortus Upsaliensis och arten kan ha flyttats ut till Hammarby av honom. Linnés ättlingar odlade luktviol i Hammarby under 1800-talet kring en pyramidpoppel, som inplanterades kring 1840. Vi vet inte om de använde redan befintliga eller inköpta violplantor. Ursprunget av den population vi har idag i Hammarby är alltså ännu något osäker, men tills vi vet mer bör luktviol räknas till de linneanska arterna.