Campanula latifolia, hässleklocka

Campanula latifolia, hässleklocka, Linnés Hammarby, Uppsala universitet. Foto: Stephen Manktelow.
Foto: Stephen Manktelow

Den tidigaste noteringen av hässleklocka i Linnés Hammarby gjordes av Müller som 1858 angav den som en linneansk växt. Hässleklocka var förvildad i Linnéträdgården på 1920-talet och bedömdes då vara en linneansk relikt där av botaniska trädgårdens prefekt Nils Svedelius. I Flora Upsaliensis från 1965 räknades alla fynd utom sådana kring Mälaren som förvildade ur trädgårdar. Linné angav i Flora suecica att hässleklocka var en prydlig växt som ofta odlades i trädgårdar.

Hässleklocka är inte med i uppräkningen av växter som Linné odlade i Hortus Upsaliensis enligt Hans Oscar Juels förteckning från 1919. Den tidiga noteringen från Hammarby samt reliktnoteringen från Linnéträdgården gör dock att man inte kan utesluta att arten ingick i Linnés egna odlingar. Den bör därmed räknas som en linneansk relikt i Hammarby.