Sambucus nigra, fläder

Sambucus nigra, fläder  Linnés Hammarby Uppsala universitet. Blommande buske.
Foto: Jesper Kårehed.

I hagen söder om landsvägen växer en fläderbuske som uppmärksammades redan av Rutger Sernander 1942 som en möjlig linneansk relikt. Den växer i en del av gården som var kalvhage 1763. Det är mycket troligt att Linné odlade fläder i Hammarby. Arten fanns i hans barndoms trädgård i Stenbrohult och även i Uppsala botaniska trädgård. Studentprotokoll visar att Linné var övertygad om att blommorna var giftiga för påfåglar. Han lät därför trädgårdsmästarna i den botaniska trädgården sopa rent nedanför fläderbuskarna varje dag. Fläderbusken i den gamla kalvhagen är mycket gammal och klarar betesdjur. Den bör förökas och skyddas.

Tidigare fanns även en fläder alldeles öster om huvudbyggnaden i nedgången till parken, vilken bestod av skott från en kraftig stubbe. Den växte bredvid en mycket gammal benved och Tycho Tullberg antog att den var en rest från Linnés trädgård. Denna fläder dog i slutet av 1900-talet.