Hepatica nobilis, blåsippa

Hepatica nobilis, blåsippa Linnés Hammarby Uppsala universitet. Rödblommig form.
Rödblommig form av blåsippa. Foto Jesper Kårehed.

Den som vandrat i Hammarby under tidig vår har inte kunnat undgå den stora mängden blåsippor som förekommer där. Där finns inte bara blå former, utan även ovanligt många röda och lila. Även den sällsyntaste formen av vit blåsippa Hepatica nobilis f. glabrata har påträffats av Mariette Manktelow i den nordöstra delen av populationen, utanför museiområdet. Den lever dock en tynande tillvaro på grund av avhuggningen i reservatet. I Linnés förteckning över växter på Hammarby, publicerad av Otto Gertz i Svenska Linnésällskapets Årsskrift 1927 ingår arten "Anemone hepatica".

Hepatica nobilis, blåsippa Linnés Hammarby Uppsala universitet.
Vitblommig form av blåsippa. Foto Åsa Karlsson
och Kristina Lindgren.

I sitt personliga exemplar av publikationen, förvarad på Uppsala Universitet, har Rutger Sernander noterat intill artnamnet "Månne de röd- och vitblommiga?". Denna anteckning visar att röda och vita former av blåsippa förekom här även på 1930-talet. Rutger Sernander ansåg att Linné ursprungligen odlat en fylld röd form av blåsippa. Blåsippans rika variation på Hammarby får antas vara ett genetiskt arv från Linnés odlingar.