Linnaean plants at Hammarby

The greatest treasure from Linnaeus's own garden is preserved. Around forty species have survived since the days of Linnaeus. Most likely they are remnants from Hortus Upsaliensis, present-day Linnaeus Garden in Uppsala. These species are an unvaluable biological and cultural heritage. 

Linnaeus's garden and orchard at Hammarby has became overgrown and assumed a woodland character, now known as "The Park". 

Read more about the history of the park.

Tidigare inventeringar

En äldre områdeskarta över Hammarby. Kartan är handtecknad och färglagd på papper med synliga veck och fuktfläckar. I det nedre vänstra hörnet finns en teckenförklaring. I det nedre högra hörnet en handskriven text som lyder enligt följande: Skiss över Linnéanska Stiftelsens område med Upplandsträdgården samt den Ridderbjelkska trädgården och kåltäppan, utvisande ett antal Linnéanska växters utbredning hösten 1941.

I början av 1940-talet gjordes den första stora inventeringen av överlevande linneanska växter på Hammarby av professor Rutger Sernander och tillsyningsman Erik Lindell. Nästa stora inventering skedde 1978 som ett gymnasiearbete av Mariette Steiner och Karin Eriksson under ledning av professor Olle Hedberg och docent Inga Hedberg. Dessa data sammanfattades och utökades av Mariette Manktelow (née Steiner) i en inventering som publicerades 2001 där ett 40-tal arter definierades som linneanska.

Linnés Hammarby ingår i det internationella vetenskapliga världsarvet The Rise of Systematic Biology som Sverige 2010 förde upp på UNESCO:s tentativa världsarvslista. De överlevande linneanska växterna är en viktig del av det bevarade kulturarv som gör att Linnés Hammarby kan få världsarvsstatus.

The Plants

Texts are only available in Swedish.

Research and texts Mariette Manktelow, photos Stephen Manktelow. Financial support: Kjell och Märta Beijers Stiftelse.

Last modified: 2021-01-22