Stöd de linneanska trädgårdarnas arbete

De linneanska trädgårdarna är viktiga kulturarv och besöksmål i Uppsala. Vi bevarar arvet efter Carl von Linné, hans efterträdare Carl Peter Thunberg och deras vetenskapliga gärning. De växter vi odlar speglar ett historiskt kulturarv, pågående forskning och växtrikets mångfald. Våra växter ska vara till glädje och nytta för forskare, studenter, skola, förskola, men även den växtintresserade allmänheten.

Uppsala linneanska trädgårdar drivs av Uppsala universitet med stöd från Uppsala kommun. Inträdesavgifter och donationer bidrar till att utveckla och bevara trädgårdarna för kommande generationer.

Om du som privatperson vill stödja oss och/eller engagera dig i vår verksamhet kan du bli medlem i någon av våra vänföreningar eller stödja oss genom att t.ex. adoptera en av våra växter.

Det finns en rad möjligheter för dig som vill stödja oss. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss via e-post för en dialog om hur du kan bidra till att trygga framtiden för vår verksamhet.

Vänföreningar och samarbetsparter

Uppsala linneanska trädgårdar ingår i ett flertal nätverk och samverkar med flera olika föreningar och organisationer.

Vi har också två vänförenignar som stöder vår verksamhet - Linnés Vänner och Sällskapet Linnés Hammarby. Svenska Linnésällskapet värnar arvet efter Linné i hela landet.

Några av de linneanska trädgårdarnas samverkansparter och nätverk.

Senast uppdaterad: 2021-09-13