Uppsala kommun

Uppsala kommun bidrar till driften av de linneanska trädgårdarna. Målet för universitetets och kommunens samarbete är att bevara arvet efter Linné och Thunberg och att samtidigt utveckla Uppsala linneanska trädgårdar till attraktiva och välbesökta miljöer. Trädgårdarna ska upplevas som uppsalabornas utomhusvardagsrum och samtidigt vara självklara mål för turister och andra besökare.

Statens fastighetsverk

Linnés Hammarby, Linnéträdgården och Botaniska trädgården ägs av svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV. De ansvarar för byggnader och arkitektoniska inslag medan Uppsala universitet bedriver verksamheten i trädgårdarna och byggnaderna.

Senast uppdaterad: 2021-02-03