Lunch med Linné och hans vetenskaper

2021-03-29

Veckan efter påsk start vi en ny digital föredragsserie tillsammans med Svenska Linnésällskapet och Linnés Uppsala. Onsdagar under perioden 7 april – 26 maj kan du lyssna till populärvetenskapliga föredrag om allt från 1700-talets brödtraditioner och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och dagens stadsplanering. Du får träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

Historiska tillbakablickar och modern forskning

Närbild på backsippa, med lila ludna klockformade blommor. I bakgrunden den gula fasaden på Linnéträdgårdens orangeri.
Foto Gustav Dalesjö, Destination Uppsala

Föredragsserien Lunch med Linné berör många olika ämnen. Det första handlar om hushållet von Linné och hur det var centralt för Linnés vetenskapliga verksamhet. Därefter följer ett föredrag om svensk brödhistoria, Carl von Linnés skrift om bröd som födoämne och hans intresse för nödbröd. I föredragsserien varvas historiska ämnen med naturvetenskapliga. Svenska artprojektet som beskriver och sprider kunskap om Sveriges växter, svampar och djur kommer att presentera sitt arbete. Vi kommer också att bjuda på föredrag om Linnés vilda växter runt Uppsala och om hur kartläggningen av fåglarnas mångfald går till idag – fåglarna skjuts inte med gevär längre. Den trädgårdsintresserade kan dessutom lära sig mer om hur Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna, vackra stad vi ser idag. Linnéträdgården och restaureringen av den, vilken påbörjades för snart 100 år sedan, får en egen talesperson.

Sändning på Facebook, SLU Play och Youtube

Hela föreläsningsserien ”Lunch med Linné och hans vetenskaper” direktsänds på Facebook och SLU Play, men du kan också se föredragen i efterhand via Youtube. Sändningarna startar klockan 12 på onsdagar (https://www.facebook.com/linnesuppsala/events/). Den som lyssnar och ser dem i direktsändning via Facebook kommer att kunna ställa frågor till föredragshållaren. 

Sju föredrag med föredragshållare från två universitet och ett sällskap

7/4 kl. 12:00 Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Med utgångspunkt i sin avhandling berättar idéhistorikern Annika Windahl Pontén om på vilket sätt hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten på 1700-talet.

Annika Windahl Pontén är verksam vid Uppsala universitet. Värd: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

https://www.facebook.com/events/431726748056210/

14/4 kl. 12 Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner

Karin Gerhardt, brödnörd och forskare inom historiska spannmål berättar om brödhistoria i Sverige, Carl von Linnés skrift om bröd och om hans intresse för nödbröd.

Karin Gerhardt är verksam vid SLU. Värd: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

https://www.facebook.com/events/137363411636624/

21/4 kl. 12 Att beskriva arter

Biologerna Maria Backlund och Anna Westling berättar om vår tids stora projekt att beskriva alla arter som finns i Sverige och om gruppen nakensnäckor som för ett fascinerande liv i det fördolda.

Maria Backlund och Anna Westling är verksamma vid Artdatabanken SLU. Värd: SLU.

28/4 kl. 12 I Linnés fotspår – kartläggning av fåglarnas mångfald

Per Alström, professor i ornitologen berättar om hur kikare, kameror med teleobjektiv, utrustning för att spela in ljud och DNA-analys har ersatt geväret som de viktigaste redskapen för att undersöka och beskriva nya fågelarter.

Per Alström är verksam vid Uppsala universitet. Värd: Uppsala universitet.

https://www.facebook.com/events/364299841367135/

5/5 kl. 12 När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården

Lärdomshistorikern Erik Hamberg berättar om Linnéträdgårdens snart 100-åriga historia, från nedlagd akademiträdgård till dagens besöksmål.

Erik Hamberg är också verksam som sekreterare i Svenska Linnésällskapet. Värd: Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.

https://www.facebook.com/events/2796974553966136/

19/5 kl. 12 Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt

Roger Elg är landskapsarkitekt, lärare och forskare med inriktning på växtlighet i urbana och historiska miljöer. Han berättar om hur Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna vackra stad som vi ser idag. 

Roger Elg är verksam vid SLU. Värd: Uppsala kommun och Destination Uppsala.

https://www.facebook.com/events/722495511748563/

26/5 kl. 12 Linnés vilda växter kring Uppsala

Botanikern Anja Rautenberg berättar om de hundratals växter som Linné såg med sina studenter på de årliga exkursionerna kring Uppsala. Hon berättar också om vad som hotar dessa växters existens. Föredraget bygger på en uppsats som Anja Har skrivit tillsammans med Mariette Manktelow.

Anja Rautenberg är verksam vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsen är också värd för föredraget.

Med stöd från vänföreningen

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till vår vänförening Linnés Vänner som möjliggör vår medverkan i den här programserien.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-26