Ny besökspaviljong i Linnéträdgården

2021-02-10

Linnéträdgården är en av Sveriges mest populära och intressanta trädgårdar. Hit kommer turister från hela världen för att besöka den plats där Carl von Linné bodde och verkade. För att bättre välkomna och serva besökarna har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala universitet länge planerat för att uppföra en permanent paviljong på trädgårdens förgård. I går lämnades bygglovsansökan in till Uppsala kommun. Målet är att den nya paviljongen ska stå klar redan våren 2022.

Ett komplett besöksmål och förbättrad arbetsmiljö

För Uppsala universitet är uppförandet av en permanent paviljong, utöver att besöksmålet Linnéträdgården nu blir komplett, också en arbetsmiljöfråga eftersom den kommer att tillföra viktiga rum för universitetets personal.

- Utöver att det finns ett stort intresse för Linné och hans verk upptäcker allt fler hur viktigt och roligt det är att odla och hur bra de mår av att vistas i gröna miljöer. Linnéträdgården är utan tvekan en av Sveriges mest intressanta trädgårdar och en stor inspirationskälla för många. Med en ordentlig och funktionell besökspaviljong kan vi nu ge våra besökare ett värdigt välkomnande samtidigt som vår personal får det utrymme de behöver, säger Lotta Saetre, kommunikatör vid Uppsala universitet.

Bilder och mer information

Läs hela nyheten från Statens Fastighetsverk och se skisser över hur den nya besökspaviljongen ska se ut.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-26