Äppeldagar och sortskola

2018-09-14

Den varma sommaren har gett förutsättningar för en rekordstor (och –tidig) äppelskörd. Redan under Botans dag i början av september hade vi långa köer till vår sortbestämning av sommarfrukt. Under Äppeldagarna helgen 22-23 september erbjuder vi våra besökare på Linnés Hammarby både att få sin äpplen sortbestämda och mustade. Dessutom berättar vi om trädbeskärning och ympning. För den som som vill lära sig känna igen de vanligaste äppelsorterna bjuder vi in till sortskola på Äpplets dag 25 september.

Sorten "Linnés äpple" i äppellunden på Linnés Hammarby. Foto Uppsala universitet.

Sortbestämning med pomologen

Sortbestämningen under Botans dag var en succé, med många intresserade besökare som ville veta namnet på sin sommarfrukt. För besökare som inte hade möjlighet att komma då och för dem som har frukt som mognar senare erbjuder de linneanska trädgårdarna ett nytt tillfälle under Äppeldagarna på Linnés Hammarby 22-23 september. Då får besökare gärna komma och utmana pomolog Mattias Iwarsson som tillsammans med våra botanister sortbestämmer framför allt äpplen. För att de ska ha en rimlig chans att lyckas bör den som vill ha hjälp ta med dig fem fina äpplen per sort!

Bekärning, ympning och äppelutställning

Under Äppeldagarna kan kunskapstörstande besökare också lära sig mer om beskärning och ympning och de kan köpa med sig ett äppelträd hem. Äppelträden är ympade med sorter från Linnés Hammarby. Vi ordnar även en utställning med de vanligaste äpplena i Mälardalen. Har vi tur finns det trots den varma sommaren fortfarande ett 60-tal sorter att visa upp! 

Musta dina egna äpplen

Under årets Äppeldagar kommer det även att finnas ett musteri på Hammarby. I musteriet ger 10 kg äpplen 5 liter must och nästan alla äpplen kan mustas. Det räcker att plocka bort de som är mörka, svårt skadad, mögliga eller ruttna. Vi gissar att mustarna från Pomme Pomme kommer att få jobba hårt hela dagen. I år finns det verkligen ett överskott av äpplen som kan gå till mustning!

Sortskola på Äpplets dag

För den som vill lära sig ännu mer om äppelsorter och om hur hen känner igen de vanligaste sorterna ordnar vi en sortskola på kvällen tisdag 25 september, på Äpplets dag. Alla intresserade oavsett förkunskap är välkomna, men måste anmäla sig i förväg via vår bokning! Sortskolan hålls i Botaniska trädgården.

Nyheter