Säsongsstart och konst i maj

2018-04-23

Tisdag 1:a maj öppnar Linnéträdgården, Linnés Hammarby, Café Victoria och Botaniska trädgårdens grindar mot slottet för säsongen. Då öppnar också utställningen Bevingad flora i Linnéträdgårdens orangeri. Floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericsson visar fotokonst med växters beståndsdelar komponerade till en fantasifull fauna.

Ökat besöksantal ger utökade öppettider

Under 2017 ökade antalet besökare till Linnés Hammarby med 20%. Vi hade fler besökare än något annat år efter Linnéjubileet 2007. Tack vare detta kommer vi i år för första gången på tio år att hålla öppet på Linnés Hammarby även tisdagar, onsdagar och torsdagar i maj. Vi hoppas förstås på vackert majväder och ännu fler besökare så att vi kan fortsätta på samma sätt även kommande år!

Bild från utställningen Bevingad flora. Pågår i Linnéträdgårdens orangeri 1/5-30/9.

Pollination på bild

Utställningen Bevingad flora av floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericssonär en av flera programpunkter under de linneanska trädgårdranas pollinationsår. Där ingår också fotoutställningen "Surrande parker ock trädgårdar" där vi vill att amatörer och professionella fotografer ska skicka in sina fina bilder på pollinerande insekter. Fotografierna kommer sedan att ställas ut i östra flygeln på Linnés Hammarby under andra halvan av sommaren. Sista dag att lämna in tävlingsbidrag är 25 juni. Mer information om hur det går till finns här.

Pollinerande bi i Botaniska trädgården. Vill du vara med i vår fototävling? Ut och fotografera du också!

Linnés trädgård, Brusewitz och Linnés resor

Under maj öppnar ytterligare tre utställningar inom våra staket. Från 10 maj kan ni på Linnés Hammarby se reproduktioner av Gunnar Brusewitz från en av upplagorna av Linnés landskapsresor. Under Linnés trädgårdsfest 19 maj invigs dessutom Linnémuseets sommarutställning. Den handlar i år om föremålen och möblerna i museets samlingar och om hur de har kommit i Svenska Linnésällskapets ägo.

Under maj kommer också den nya basutställningen om trädgårdens historia och Carl von Linnés vetenskapliga gärning öppna i Linnéträdgårdens orangeri. Nu gör vi en utställning som även är tillgänglig för våra engelskspråkiga besökare. Linné, eller Linnaeus, är ett stort namn utanför Sveriges gränser och många utländska turister söker sig till museet och trädgården. Närmare 40% av våra besökare där är inte svensktalande.

Performance och verkstad när Linné hyllas

Linnés trädgårdsfest firas i och runt Linnéträdgården 19 maj. Där kommer konst att vara närvarande på flera sätt. Under eftermiddagen kommer ett av verken som ingår i Revolve Performance Art Days att framföras under ledning av konstnären Katarzyna Kozyra. I verket undersöks arvet efter Carl von Linné ur ett okonventionellt perspektiv. Linnés dotter dirigerar Beethovens 9:e symfoni där Uppsala kammarkör framför stämmorna som djurläten. Stycket är ett utdrag ur en längre icke realiserad performance där Linné bringar ordning i turbulenta tider. 

Under Linnés trädgårdsfest kommer dessutom illustratören Maja Säfström att hålla i en workshop för barn, där det kommer att tecknas bin och andra pollinatörer.

Nyheter