Fotografera, tävla och ställ ut

2018-03-28

Nu tar vi nästa steg i vårt temaår Pollinera mera, där vi vill sprida kunskap och öka ert intresse för bin, humlor och andra viktiga medarbetare i våra trädgårdar. Vi utlyser nu en fototävling där alla intresserade får vara med. Bland de bilder på pollinerande insekter som vi får in väljer vi ut några fotografer som får ställa ut sina bilder i östra flygeln på Linnés Hammarby från 14 juli. Välkommen med ditt bidrag till utställningen Surrande parker och trädgårdar!

Pollinerande humla i en färgväppling, Baptisia australis.

Vi uppmanar alltså alla intresserade att ge sig ut i trädgårdar, parker och natur för att fotografera pollinatörer. Skicka in era sex bästa pollinationsbilder digitalt till oss. Vi kommer sedan att välja ut 6-8 fotografer som får ställa ut några av sina bilder. Sista dag att skicka in material är 25 juni. Vi producerar utställningen som kommer att pågå 14 juli - 30 september. Under utställningstiden kommer våra besökare också kunna rösta på bästa bild. För ytterligare information, se evenemangets webbsida.

Instruktioner till fotografer

Skicka in era bilder via e-post till Per Erixon, gärna alla sex bilder i samma mail.

Kontakta också Per om ni behöver mer information och instruktioner kring filstorlek, format m.m. 

Nyheter