Hammarbyparken – en mossoas på Uppsalaslätten

2017-08-01

På senare år har växtlivet på Linnés lantgård Hammarby undersökts i detalj. Nu har det blivit mossornas tur. I senaste numret av Svensk Botaniska Tidskrift (111:3–4) beskriver Erik Sjögen och Mariette Manktelow mossorna i parken på Linnés Hammarby, det område som en gång var Linnés trädgård. 

Fällmossa på stenarna i parken vid Linnés Hammarby. Foto Lotta Saetre, Uppsala universitet.

Mariette Manktelow, doktor i systematisk botanik och Erik Sjögren, docent i växtekologi uppmärksammar särskilt de rikliga förekomsterna av fällmossa (Antitrichia curtipendula) och allémossa (Leucodon sciuroidesen). Båda arterna har minskat i södra Sverige på grund av luftföroreningar och försurning.

Vid den inventering som utfördes 2005 hittades nästan 40 arter av blad- och levermossor. Många av dem hittades också vid en inventering gjord 1936 av Edvard von Krusenstjerna. Bland de arter som har minskat sedan inventeringen på 1930-talet märks framför allt arter som missgynnas av täta krontak.

Kontakta Sveriges botaniska förening om du vill läsa hela artikeln. De har även publicerat andra artiklar om växterna på Linnés Hammarby.

Nyheter