Nya lindar planteras i barockträdgården

2017-04-03

Under april går renoveringen av barockträdgården in i en ny fas. 144 lindar och mängder av häckplantor ska planteras. De nya parklindarna är 6 meter höga med ett stamomfång på 25-30 cm. Till sommaren hoppas vi därför att barockträdgården ska att vara riktigt fin igen!

I förra veckan anlände 144 nya lindar och massor av häckplantor till barockträdgården i Botaniska trädgården. De ska ersätta de formklippta träd och häckar som togs bort i höstas. Många av de gamla lindarna var sjuka och hade stora skador på stammarna. 

Att få träden i jorden är inte gjort i en handvändning. Vi och Statens Fastighetsverk, som har beställt jobbet, hoppas på några svala vårveckor. Vi vill helst inte att trädens rötter ska exponeras för värme och torka under någon längre tid. 

När planteringen är klar ska en ny bevattningsanläggning tas i bruk och marken som har fått en ny uppbyggnad ska återställas. I juni ska gräs- och grusytor åter vara redo att ta emot besökare, konsertgäster, boulespelare och bröllopsföljen. På grund av arbetena i trädgården är framkomligheten längs gång- och cykelbanan norr om Norbyvägen begränsad under vissa dagar.

144 parklindar, 6 meter högar levereras till barockträdgården 31 mars 2017.
Nya parklindar till barockträdgården, april 2017.

Under våren 2017 planerar Statens fastighetsverk nya lindhäckar i barockträdgården, Botaniska trädgården, Uppsala universitet.
I samband med att de gamla och sjuka linbarna byts ut ska det också planteras nya lindhäckar i barockträdgården.

Nyheter