Föryngring av granar i barockträdgården

2022-11-02

Barockträdgården med sina strama former fotograferad snett uppifrån.
Foto från Digitalt museum, Upplandsmuseet. Fotograf Ola Ehn 1987.

För 15 år sedan påbörjade Statens Fastighetsverk en omfattande restaurering av barockträdgården i Botaniska trädgården. Då planterade man ett hundratal nya alléträd. Sedan dess har även buxbomshäckarna bytts ut och för drygt fem år sedan planterades nya lindar både i boskéer och i häckar. Nu har turen kommit till granarna. Samtliga träd i häckar och pyramider kommer att grävas bort under hösten och till våren ersätts de med nya plantor. Under arbetet kommer barockträdgården att vara stängd för besökare.

Historisk trädgård med unika värden

Barockträdgården utgör det som fram till slutet av 1700-talet var Uppsala slotts fjärde trädgård. Den ritades av Olof Rudbeck den äldre i mitten av 1600-talet och fick sin slutgiltiga form i samarbete med kungens arkitekt Jean de la Vallée. På ritningarna ser man bland annat alléträd och formklippta granar.

Kring år 1750 upprättade arkitekten Carl Hårleman en ny plan för Uppsala slotts trädgård, på uppdrag av kung Adolf Fredrik. Trädgården fick då den lite stela men eleganta form den har idag och som är typisk för en barockträdgård. 1787 skänkte sedan Gustav III slottsträdgården till Uppsala universitet att använda som botanisk trädgård. De första granhäckarna planterades förmodligen på 1840-talet.

Svartvitt fotografi över paradgräsmattan i barockträdgården, kantad av höga granar.
Paradgräsmattan i barockträdgården forograferad av Henri Osti's fotoateljé på 1860-talet.
Copyright:Digitalt arkiv, Upplandsmuseet

Sedan 1935 är barockträdgården med sina stora arkitektoniska värden ett kulturminne och ska därför bevaras i sitt ursprungliga skick. Den senaste stora renoveringen av trädgården gjordes 1974.

Att bevara ett levande, grönt kulturarv

Att arbeta med levande och flerårigt material kräver noggrann planering och stor framförhållning. Val av arter och sorter är inte alltid lätt. De träd som nyplanteras är ofta mer än tio år gamla så för att vara säker på att få träd och buskar med rätt ursprung måste beställningar från plantskolorna göras långt i förväg. När buxbomshäckarna skulle bytas ut tog vi till exempel mer än 200 sticklingar från de gamla förväxta plantorna. Och de lindar som planterades i barockträdgården 2016 hade stått på tillväxt i en tysk plantskola i många år.

Förnyelsen av granpyramiderna och -häckarna är en del i ett kontinuerligt underhåll, för att bibehålla barockträdgårdens kulturhistoriska värde och egenart. Under 2000-talet har alléer och boskéer med alm, lönn och lind bytts ut. Nu har turen alltså kommit till granarna, men också till de hagtornsträd som tidigare stod i öppningarna till barockträdgårdens odlingskvarter.

Förväxta granar byts ut

Svartvitt fotografi där granhäckar gräns ned.
1958 brändes de då förvuxna granhäckarna ned för att ersättas med nya.
Fotografi från Digitalt museum, Upplandsmuseet. 

Både granpyramiderna och granhäckarna i trädgården har vuxit sig för stora för att kunna klippas stramt och i önskad form. De granpyramider som nu ska ersättas har vuxit där sedan renoveringen 1974. Med start 7 november gräver SFV alltså upp 50 granpyramider och 380 meter granhäck.

Arbetet med föryngringen har förberetts noggrant. Precis som vid renoveringen 1974 har man tagit sticklingar från de befintliga granarna – växtmaterialet är detsamma som på 1700-talet. De granplantor som kommer att planteras våren 2023 – samma antal och meter som man har grävt upp – har vuxit till sig på Essunga plantskola i Dalsland i tio år.

Trots alla förberedelser kommer det att dröja några år innan den nya växtligheten har etablerats och formträdgården återfår sin karaktär.

Läs gärna mer om arbetet på sfv.se.

Nyheter

Last modified: 2023-05-26