Arkeologisk utgrävning hemma hos Rudbeck och Linné

2022-09-12

Sedan slutet av augusti pågår en arkeologisk utgrävning på förgården i Linnéträdgården. Arkeologerna från Statens historiska museer undersöker de ytor som från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal förmodligen användes för bak, byk och djurhållning. Hittills har de hittat kritpipor, porslin, odlingskärl, djurben och grunden till familjen Linnés ekonomibyggnader. Utgrävningarna pågår till 23 september. Som besökare kan du följa med på visning varje onsdag dels, i slutet av de ordinarie trädgårdsvisningarna kl. 11.30 (på engelska), kl. 13.30, dels kl. 17.30.

Omfattande utgrävningar

Utgrävningarna på det som idag är förgården till Linnéträgården pågår i fyra veckor. På platsen har det tidigare funnits uthusbyggnader och en gårdsplan. Ungefär en meter tjocka kulturlager ska grävas fram, där arkeologerna väntar sig hitta föremål och sopor från hushållen, från slutet av 1600-talet till tidigt 1800-tal.

"Det är den mest omfattande arkeologiska undersökningen som gjorts i Linnéträdgården och förväntningarna är höga, inte minst eftersom Carl von Linné är så internationellt känd", berättar Annika Nordström på Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Arkeologerna kommer att använda olika naturvetenskapliga analyser bland annat för att ta reda på vilka växter som har odlats på platsen och vilka djur som har bott där.

"Genom att kombinera trädgårds- och stadsarkeologiska metoder med naturvetenskapliga analyser och kart- och arkivstudier kommer vi att få fram en helt ny bild av området och hur förhållandena på platsen har förändrats från Olof Rudbecks tid tills att Carl von Linné tar över", säger Annika Nordström.

Förberedelser för ny besöksmottagning

Utgrävningen görs som ett sista steg innan Statens Fastighetsverk påbörjar byggandet av en ny besöksmottagning för Linnéträdgården och Linnémuseet. Det är en byggnad som har planerats under lång tid. Uppsala universitet och Statens Fastighetsverk hoppades ha den på plats till Linnéjubileet 2007. Då satte detaljplan och bygglov stopp. 

Under stora delar av trädgårdssäsongen 2021 gjordes en arkeologisk förundersökning runt den vår provisoriska museibutik. Då hittades hushållsavfall som keramik, ben, järnföremål och glas och Länsstyrelsen bedömde att det behövde göras en mer grundlig undersökning av kulturlagren. Vi är glada att vi får ta del av de nya ledtrådar som kan ge en fördjupad bild av det vardagliga livet under Carl von Linnés tid.

Mer information

Visningar varje onsdag

  • 11.30 ordinarie trdägårdsvisning på engelska - avslutas vid den arkeologiska utgrävningen
  • 13.30 ordinarie trdägårdsvisning på svenska - avslutas vid den arkeologiska utgrävningen
  • 17.30 visning av den arkeologiska utgrävningen

Arkologernas blogg 

Bloggen På Linnés bakgård

Nyheter

Last modified: 2023-05-26