Miniröris & Röris

Target group: Förskola, Lågstadiet

Subjects: Musik, Idrott och hälsa

Organiser: Linneanska trädgårdarna

Themes: Elevhälsa och arbetsmiljö

Date and time: 6 September 2023, at 09:30 – 13:00

Friskis&Svettis bjuder in till MiniRöris- och Rörispass vid Linneanum i Botaniska trädgården. I år ordnar vi tre pass kl. 9.30, 10.30 och 12.00! Antalet deltagare anpassas efter rådande restriktioner. Obligatorisk föranmälan senast 23 augusti.

De första två passen kl. 9.30 och kl. 10.30 är reserverade för förskolor. Passet kl. 12.00 vänder sig till förskole- och lågstadieklasser. Friskis&Svettis skänker ett MiniRöris-paket till alla förskolor som är med. Ni kan även beställa innan via web.friskissvettis.se/butik.

När vi jympade loss för förra året begränsade vi antalet barn. I år hoppas vi att vi får möjlighet att sprida rörelseglädje till fler! Antalet deltagare anpassas självklart efter eventuella restriktioner.

  • Bokningsbara pass för förskolor: kl. 9:30–10:00 och 10:30–11:00.
  • Bokningsbara pass för skolklasser 12:00–12:30.

 

Plats: framför Linneanum i Barockträdgården, Botaniska trädgården

Tidsåtgång: 30 minuter

Gruppstorlek: max 30 barn/grupp

Lämplig ålder: 2–6 år kl. 9.30 och kl. 10.30; 6–8 år kl. 12.00

 

Kostnad: Ingen kostnad. Grupper som uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

 

Anmälan: anmälan görs via Uppsala kommuns utbudsbokning, från juni 2023. Sista anmälningsdag onsdag 23 augusti. Först till kvarn. Anmälningar bekräftas via e-post.

Läs mer om hur du som pedagog skaffar konto i utbudsbokningen.

 

Hitta hit: Stadsbussar (linje 1, 2 , 7, 11 och 12) stannar direkt utanför trädgården vid hållplatserna Blåsenhus, Evolutionsmuseet, Slottsbacken eller Segerstedthuset. 

 

Mer information inför besöketwww.botan.uu.se/skola-och-forskola/planera-ett-besok/

Kontakt: via e-post bokning@botan.uu.se eller telefon 018 - 471 28 38 

Övrigt: Ta gärna med matsäck!

 

Aktiviteten är ett samarbete mellan Friskis&Svettis, Uppsala linneanska trädgården och Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun.

 

Last modified: 2021-08-23