Reading tips and thanks

The following books and articles can be recommended for further reading about Swedish mathematics before and during the 18th century:

Dahlin, E.M. 1875. Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679, Uppsala.
Eneström, G. 1890. Emanuel Swedenborg såsom matematiker, artikel i Bihang till Kongl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, femtonde bandet, Avdelning I, Stockholm.
Hildebrandsson, H.H. 1919. Samuel Klingenstiernas levnad och verk  I. Levnadsteckning, Stockholm.
Lindroth, S. 1976. A history of Uppsala University 1477–1977, Uppsala.
Nordenmark, N.V.E. 1933. Swedenborg som astronom, - Arkiv för matematik, astronomi och fysik, Band 23a, N:o 13.
Nordenmark, N.V.E. 1936. Anders Celsius, - Lychnosbiblioteket 1.
Nordenmark, N.V.E. 1946. Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, Två Uppsala-astronomer,  K. Svenska Vetenskapsakademien.
Oseen, C. W. 1925. Samuel Klingenstiernas levnad och verk  II. Vetenskapliga arbeten. 1, Stockholm.
Rodhe, S. 2002 Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731 med de två delarna
I. Matematikens utveckling i Sverige fram till början av 1700-talet med speciell granskning av hur det oändligt stora och det oändligt lilla uppfattades
II. Samuel Klingenstierna – ett studium av hans liv och matematik fram till 1731 
Uppsala Dissertations in Mathematics no 24:Uppsala.

Many THANKS to the staff at Uppsala University Library, the Royal Library in Stockholm, and Institut Mittag-Leffler, who have been extremely helpful in retrieving and copying both printed works and manuscripts used in Mathematics in the Time of Linnaeus on Linnaeus on line.

Last modified: 2023-02-07