Ekosystemtjänster från våra nyttiga växter

Naturen ger oss mat, fibrer, kläder, skönhetsupplevelser och mycket mer. Den ger oss bin som pollinerar våra fruktträd, daggmaskar som komposterar vårt avfall och regnskogar som binder koldioxid och ger syre.

I nedanstående pdf-filer från vår sommarutställning i köksväxtlandet kan du lära dig mer om ekosystemtjänster – den direkta och indirekta nyttan av växter! 

I första numret av Bilagan 2015, som ges ut av Nationellt centrum för biologi och bioteknik, kan du lära dig mer om växternas livscykel och de ekosystemtjänster vi får från växter. Bi-lagan nr 1 2015.

Världsnaturfonden har tagit fram en handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

Last modified: 2022-01-20