Pollination och självbefruktning

Olika blommor på samma art

Darwin gladdes mycket åt att han förstod biologin bakom gullvivans befruktning. Hos gullviva, och flera andra växter, förekommer två olika sorters blommor: en sort med kort stift och en sort med långt stift (heterostyli). För att befruktningen skall bli så bra som möjligt måste pollen från den ena sorten befrukta den andra. Fackelblomster och vattenhyacint har till och med tre olika längder på stiften.

Darwin studerade också kleistogama blommor hos till exempel violer och harsyra. Kleistogama blommor kan ses som en plan B när korsbefruktning inte lyckas. Den här sortens blommor är  mindre och de öppnar sig inte utan pollinerar sig själva.