Evolutionär kapprustning

Hur arter utvecklas beror på hur omgivningen ser ut och vilka andra arter som finns där. Arterna är beroende av varandra och har varit det under flera miljoner år. Många djur hjälper växterna med befruktning och med att sprida frön. Växter kan förse djur med mat. Ibland har en insekts jakt på föda och en blommas behov av att locka till sig pollinatörer lett till intima anpassningar.

Vi pratar om evolutionär kapprustning. Orkidén madagaskarstjärna, har utvecklat en 3 dm lång sporre för att försäkra sig om att pollineras av en viss fjäril. Fjärilen har lika lång sugsnabel.

Last modified: 2023-08-14