Höstfagning i kulturreservatet

  • Date: –14:00
  • Location: Linnés Hammarby Linnés Hammarby Kulturreservatet Linnés Hammarby
  • Website
  • Organiser: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Temadag, Kulturevenemang, Familjeaktivitet

Räfsa, elda och hjälp till att hålla Linnés marker öppna. Köp med dig historiska grönsaker från årets sista skörd i kålgården! Korv och dricka till alla. Obs! Med reservation för ändringar i och med Covid-19. Linnés Hammarby

Obs! Med reservation för ändringar i och med Covid-19.

Events in The Linnaean Gardens of Uppsala

Last modified: 2022-03-01