Vandrande konsert

  • Date: –15:00
  • Location: Botaniska trädgården Botaniska trädgården Orangeriets pelartrappa, Villavägen 6
  • Website
  • Organiser: Kören Canorus i samarbete med Uppsala linneanska trädgårdar
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Kulturevenemang, Konsert

Kören Canorus tillsammans med guiden Marie Almquist. Samling vid orangeriets pelartrappa. För info www.canorus.nu. Botaniska trädgården.

Events in The Linnaean Gardens of Uppsala

Last modified: 2023-09-15