Hjälp oss att hålla våra trädgårdar rena och snygga

För allas trivsel 

  • Gå inte i rabatterna och skada inte växterna.
  • Plocka inte blommor, blad, nötter, frön eller kvistar.
  • De grönsaker som vi odlar ska alla få se – plocka dem inte!
  • Smaka gärna fallfrukt från våra fruktträd, men inte frukt som hänger kvar i träden. Smaka aldrig en frukt som du inte vet vad det är!
  • Flytta eller skada inte etiketterna.
  • Håll hundar kopplade.
  • I växthus och andra byggnader får endast ledarhundar komma in.
  • Motortrafik är inte tillåten i våra trädgårdar.
  • Cykla på genomfartsleder och visa hänsyn!
  • Rör inte föremål, möbler eller tapeter i våra historiska byggnader.
Senast uppdaterad: 2021-12-08