Besök våra tre trädgårdar

Planera ditt besök

Botaniska trädgården med Tropiska växthuset och orangeriet Linneanum ligger direkt väster om Uppsala slott och är öppen året runt.

Linnéträdgården med Linnémuseet är öppen maj-september, men museet kan ta emot bokade grupper även under vintern. Trädgården ligger i centrala Uppsala, strax norr om gågatan.

 Linnés Hammarby, en dryg mil söder om Uppsala, är kulturreservatet öppet året runt medan park, byggnader, café och butik är öppna maj-september.

Entréavgifter Uppsala linneanska trädgårdar

Botaniska trädgården har fri entré till parken. På Linnés Hammarby, i Linnéträdgården med Linnémuseet samt i Tropiska växthuset och Linneanum har barn under 18 år samt anställda och studenter vid Uppsala universitet fri entré. Avvikelser kan förekomma i samband med evenemang.

Om du besöker trädgårdarna ofta kan du köpa ett årskort eller bli medlem i någon av våra vänföreningar.

Medlemskort som ger dig fri entré till våra trädgårdar och museer.

Tillgänglighet

Våra museer och trädgårdar är till för alla. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla och förbättra tillgängligheten.

 • Flera av våra utställningar finns i byggnader som har begränsad tillgänglighet för rörelsehindrade. Vi försöker då att visa så mycket som möjligt av innehållet digitalt.
 • Rullstolsanpassad toalett finns i alla våra trädgårdar
 • Mobil hörslinga finns att låna i samband med visningar. Boka gärna i förväg via e-post till vår bokning.
 • Ledarhundar är välkomna inomhus, men inga andra djur.
 • Parkering för rörelsehindrade - handikapparkering finns i anslutning till trädgårdarna.
 • ​Önskas övrig assistans kontakta personalen i museibutiken eller personalen i växthuset.

Tillgänglighet Botaniska trädgården

Handikapptoalett finns vid Tropiska växthuset (året runt) och i dammskjulet vid orangeriet Linneanum (maj-oktober).

Tropiska växhuset är tillgängligt för rörelsehindrade. Mobil hörslinga finns att låna i samband med visningar under vinterhalvåret. Andra delar av året behöver den bokas i förväg.

Orangeriet, Linneanum har en brant ramp på södra sidan. Tröskeln vid dörren kan lyftas bort – kontakta trädgårdens personal för hjälp.

Handikapparkeringen, 2 platser, har infart från Villavägen 8. Övriga parkeringar finns på Villavägen 6.

Grindarna närmast slottet i Barockträdgården är stängda från första snön. De öppnas igen 1 maj.

Tillgänglighet Linnéträdgården

Handikapptoalett finns i orangeriet.

Trädgården och orangeriet är tillgängliga med rullstol.

Professorsbostaden i Linnémuseet är inte tillgängligt med rullstol. De går att göra en virtuell vandring i bostadshuset och trädgården via Google maps. Länken fungerar inte i alla webläsare.

Mobil hörslinga finns att låna i samband med visningar. Till Linnémuseet går det också bra att låna audioguide.

Det finns inga parkeringar i anslutning till trädgården, men det går bra att släppa av passagerare vid entrén (Svartbäcksgatan 27).

Tillgänglighet Linnés Hammarby

Handikapptoalett finns i entrébyggnaden.

De historiska byggnaderna – bostadshuset och flyglarna – är inte tillgängliga med rullstol. De går att göra en virtuell vandring i bostadshuset via Google maps. Länken fungerar inte i alla webbläsare.

Stora delar av parken är tillgängliga med rullstol.

Fotografering i de linneanska trädgårdarna

Fotografering och filmning för privat bruk

Som privatperson är du välkommen att fotografera utomhus i våra trädgårdar och i våra växthus. Tänk på att visa hänsyn till andra besökare och att inte skada växter eller planteringar. Det är inte tillåtet att ställa upp skärmar eller att gå eller stå i rabatterna. 

Fotografering och filmning för kommersiellt bruk

Bröllopsfotografering, porträttfotografering, modefotografering etc, där du som fotograf eller företaget du arbetar för får inkomst från tagna bilder är endast tillåtet efter skriftlig överenskommelse med Uppsala linneanska trädgårdar.

Vid fotografering för kommersiellt bruk vänligen kontakta vår bokning via e-post minst en vecka innan besöket.

Fotografering i Linnés bostadshus

Fotografering i bostadshuset på Linnés Hammarby är inte tillåtet utan tillstånd från Uppsala universitets konstsamlingar.

I professorsbostaden i Linnémuseet är det tillåtet att fotografera utan stativ och utan blixt. För all kommersiell fotografering i Linnémuseet krävs tillstånd av Svenska Linnésällskapet.

För allas trivsel

Hjälp oss att hålla våra trädgårdar rena och snygga.

 • Gå inte i rabatterna och skada inte växterna.
 • Plocka inte blommor, blad, frön eller kvistar.
 • Plocka gärna fallfrukt, men inte frukt som hänger kvar i träden.
 • Flytta eller skada inte etiketterna.
 • Håll hundar kopplade.
 • I växthus och andra byggnader får endast ledarhundar komma in.
 • Motortrafik är inte tillåten i våra trädgårdar.
 • Cykla på genomfartsleder och visa hänsyn!
 • Rör inte föremål, möbler eller tapeter i våra historiska byggnader.