Uppsala linneanska trädgårdar - grönt kulturarv

De linneanska trädgårdarna kombinerar botanik och odling med arvet efter Rudbeck, Linné och Thunberg. 

20–23 maj: begränsad framkomlighet i södra delen av trädgården. Ingång till Tropiska växthuset och Café Victoria från Villavägen 8.

Karta över Uppsala, med platserna för Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby markerade

Trädgårdar på tre platser

Linnéträdgården med Linnémuseet ligger i centrala Uppsala, strax norr om gågatan. Botaniska trädgården ligger direkt väster om Uppsala slott och Linnés Hammarby ligger i Danmarks socken, ungefär 1,5 mil sydost om Uppsala.

  • Besöksadress Linnéträdgården och Linnémuseet: Svartbäcksgatan 27b
  • Besöksadress Botaniska trädgården: Villavägen 6–8
  • Kontor Uppsala linneanska trädgårdar: Norbyvägen 18D, besök efter överenskommelse

Öppettider Uppsala linneanska trädgårdar

Botaniska trädgården med Tropiska växthuset och orangeriet Linneanum är öppen året runt.

Linnéträdgården med Linnémuseet är öppen maj-september, men museet kan ta emot bokade grupper även under vintern.

Linnés Hammarby är kulturreservatet öppet året runt medan park, byggnader, café och butik är öppna maj-september.

Fri entré för anställda och studenter vid Uppsala universitet

Botaniska trädgården har fri entré till parken. På Linnés Hammarby, i Linnéträdgården med Linnémuseet samt i Tropiska växthuset och Linneanum har barn under 18 år samt anställda och studenter vid Uppsala universitet fri entré.

Avvikelser kan förekomma i samband med evenemang.

Senast uppdaterad: 2024-05-20