Prunus mahaleb, vejksel

Prunus mahaleb, vejksel  Linnés Hammarby Uppsala universitetEnligt den lokala traditionen planterade Linné en vejksel i det lilla buskkvarteret väster om huvudbyggnaden. Trädet har vuxit sig mycket stort, och skuggar delvis den linneanska rosentry som växer intill. Alldeles norr om Linnés vejksel finns ytterligare ett en vejksel som kan vara en frösådd från det första, men ingen annan föryngring har kunnat upptäckas inom området. Möjligen har arten problem med att kunna etablera sig på våra breddgrader. Linné odlade vejksel i Uppsala botaniska trädgård. Sticklingar av det gamla, ursprungliga linneanska trädet bör odlas upp i bevarandesyfte.

Foto: Stephen Manktelow