Trillium nivale - snötreblad, v 14 2019

2019-04-04

Som ett snövitt smycke på karg jord

Snötreblad, Trillium nivale, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Längs norra muren finns flera arter i trebladssläktet (Trillium), men det är bara snötrebladet som blommar redan nu. Det dröjer flera veckor innan de andra öppnar upp sina betydligt större blommor. 

Snötreblad Trillium nivaleär hemmahörande i nordöstra USA där den kan blomma redan i slutet av februari. Fröna är mogna ungefär tre månader efter pollinationen. De har ett fettrikt bihang (elaiosom) som gör att myror lockas att sprida fröna. Växten har en jordstam under mark, men sprider sig dåligt vegetativt.

Systematiskt hittar vi trebladen i familjen nysrotsväxter (Melanthiaceae) dit även t.ex. ormbär (Paris quadrifolia) hör.

Veckans växt växer vid norra muren bakom vårt pinetum (barrträdssamling) och nära hjorttungan med sina stora vintergröna blad.

De senaste veckornas växter