Noccaea bellidifolia, v 16 2019

2019-04-16

Backskärvfrö borde bytt benämning betydligt brådare

Noccaea bellidifolia, Botaniska trädgården. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Veckans växt Noccaea bellidifolia kommer från Balkan och artepitetet indikerar att bladen ska likna tusenskönans (Bellis).

Familjen kålväxter (Brassicaceae) är lätt att känna igen med sina fyrtaliga blommor och fyra långa och två korta ståndare. Inom familjen är systematiken knepigare. Fruktens utseende ansågs vara viktig för att placera arterna i rätt släkte, men har ibland visat sig vara missledande.

I nästan ett halvt sekel har man misstänkt att något inte stod rätt till med släktet Thlaspi, dit veckans växt tidigare fördes tillsammans med bl.a. vår egen vanliga backskärvfrö (Noccaea caerulescens). Namnändringen har gått långsamt och det felaktiga namnet återfinns fortfarande i de flesta floror. Penningört (Thlaspi arvense) ska även fortsättningsvis heta så.

Veckans växt finns i stenpartiet nära köksväxtlandet längs gångbanan i södra delen av trädgården.

De senaste veckornas växter