The Linnaean Gardens of Uppsala

Exhibitions in the Linnaean Gardens

In our permanent exhibitions you can learn more about Carl Linnaeus and his science, and about family life at Hammarby, in the garden and in the town.

During the summers we arrange art exhibitions outdoors and indoors in The Linnaeus Garden, at Linnaeus' Hammarby, and in The Botanical Garden.

You can search our plant data base of the plants grown in the Botanical Garden, and learn more about some of the plants that remain at Linnaeus’ Hammarby since the 18th century. In the articles about ’plant of the week’ you can discover more about many of the plants of the Botanical Garden.

Sorry, there is no ongoing exhibition

At the moment we plan for coming art exhibitions in the Botanical Garden, the Linnaeus Garden and Linnaeus' Hammarby.

If you have any questions or suggestions, please contact Per Erixon.

Bevingad flora

Floristen Linnea Persson och fotografen Peter Ericsson visar fotokonst där växters beståndsdelar får en fantasifull fauna att växa fram. De har skapat en fantasifull insektsvärld, med skira sländor och färgglada dagfjärilar och nattflyn.

Försäljning av tryck, kort, mm i Linnéträdgårdens butik.

1 maj - 30 september 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17 i maj och september samt måndag-söndag 11-17 i juni-augusti, i orangeriet i Linnéträdgården.

Linnés resor och Brusewitz

Gunnar Brusewitz reste under 50- och 60-talen i Linnés fotspår. Med material från resorna illustrerade han nytryck av Carl von Linnés landskapsresor. Se reproduktioner av hans stilsäkra bilder.

10 maj - 8 juli 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17, i östra flygeln, Linnés Hammarby.

En samling blir till

Sommarutställning om hur föremålen i Linnémuseet har samlats in från Linnés släkt. 

19 maj - 30 september 2018

Öppet maj & september tisdag-söndag, juni-augusti måndag-söndag. Linnémuseet i Linnéträdgården.

Surrande parker och trädgårdar

Under vår och försommar pågår en fototävling på temat ”Pollinera mera”. Av inskickade bidrag väljer vi ut 6-8 fotografer som får visa upp sina bilder. Besökarna röstar under utställningstiden på bästa bild.

Instruktioner till fotografer

Bidrag till tävlingen kan skickas in till och med 25 juni 2018. Varje fotograf skickar in sina sex bästa bilder. Skicka bilderna via e-post till Per Erixon, gärna alla sex bilder i samma mail. Kontakta Per om ni behöver mer information och instruktioner kring filstorlek, format m.m. 

Av de inskickade bidragen väljer vi ut 6-8 fotografer som får ställa ut några av bilderna i östra flygeln på Linnés Hammarby. Uppsala linneanska trädgårdar producerar utställningen (utskrift, enkel inramning, hängning). Medverkande fotografer får efter utställningens slut fritt disponera tavlorna.

14 juli - 30 september 2018

Öppet tisdag-söndag 11-17 i juli och augusti samt fredag-söndag 11-17, i östra flygeln, Linnés Hammarby.

A sense of space

Lynne Brown målar akademiska miljöer på ett alldeles eget sätt. Hennes konst utforskar på samma gång en känsla av värdighet och mystik. Uppsala universitet har köpt in två verk av henne till Campus Gotlands lokaler. Ett motiv är från centrala Visby och ett från Uppsala. I samband med detta visar vi utställningen ”A sense of space” i Visby våren 2018 och i Uppsala hösten 2018.

Uppsala 6-21 oktober 2018

Linnésalen i Orangeriet (Linneanum), Botaniska trädgården

A sense of space är ett samarbete mellan Gustavianum och Uppsala linneanska trädgårdarna.

Linnaeus and his garden

Permanent exhibition, open May to September. In the Orangery, Linnaeus Garden.

Linnaeus at Hammarby

An exhibition about Carolus Linnaeus and the life of his family at Hammarby.

Permanent exhibition open May–September. Texts available in English, in the western wing at Linnaeus' Hammarby.